DTECH กล้องติดรถยนต์ ความคมชัดระดับ Full HD
English Thai
สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ
อีเมล :
รหัสผ่าน :
Or
Login by Facebook
Shopping Cart

(0 รายการ)

About
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน โดยเฉพาะเทคโนโลยีในเรื่องการรักษาความปลอดภัยประเภทกล้องวงจรปิด ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ของกลุ่มบริษัท ทีซีที กรุ๊ป ภายใต้ตราสินค้า วาตาชิ ทำให้ลูกค้าทั่วไปมั่นใจได้ว่า เราเป็นผู้นำสินค้าทางด้าน ระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร มีสินค้าที่มีคุณภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความพร้อมในเรื่องทีมงานหลังบริการด้านการขาย มีเบอร์โทรศัพท์ Call Center 1795 เพื่อรองรับความต้องการและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น รวมทั้งสร้างตราสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
อีกทั้งกลุ่มบริษัท ทีซีที กรุ๊ป ยังมีสินค้า Accessories Computer ภายใต้ตราสินค้า Dtech, สินค้าลิขสิทธิ์ Disney, Wanxinda และ Utoo ที่กลุ่มบริษัท ทีซีที กรุ๊ป ได้คัดสรรมาเพื่อตอบสนองความต้องการ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีที่ทันสมัย, คุณภาพสินค้า รวมทั้งราคาที่ยุติธรรม และยังทำส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรทางการค้า ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สินค้าในกลุ่มบริษัท ทีซีที กรุ๊ป ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นตามแนวความคิดปรัชญาการทำงานที่เรายึดถือมา โดยตลอด “ T = Trust, C = Customer First, T = Teamwork ”

ในนามของ ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท ทีซีที กรุ๊ป ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าขิง กลุ่มบริษัท ทีซีที กรุ๊ป มาโดยตลอด เราสัญญาว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพสินค้า และการบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทางการค้า ในสามารถเติบโตร่วมกันต่อไปในอนาคต

 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า HIK และสินค้า Dtech

การรับประกันนี้เฉพาะสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท ดีเทค เอสเซสโซรี่ จำกัด เท่านั้นภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1. การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจาก
• มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
• สินค้าถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการบริษัทฯ
• ความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้
• สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
• Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
• Void Warranty ไม่อยูในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
• ความเสียหายอันเกิดจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง
• สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า น้ำท่วม เป็นต้น

• สินค้าเสียหายอันเกิดจากการลุกไหม้ของแผงวงจรหรืออุปกรณ์ ชิ้นส่วนของสินค้า ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดในการผลิต
2. การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อเกิดความเสียหายตามข้อ 1.
………………………………………………………………………………………………………………
ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่
บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ภายใน 7 วัน หรือ 1 เดือน (ขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของสินค้า) ตามเงื่อนไข ดังนี้
• สินค้าเกิดความบกพร่องของผู้ผลิตเอง
• เป็นการรับประกันเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น
• ตัวสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ห้าม แตก หัก ร้าว หรือ มีรอย ใดๆ ทั้งสิ้น
• ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้า
เงื่อนไขการรับประกัน
• รับประกัน 2 ปี สำหรับ กล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกทุกรุ่น ยกเว้นสินค้าเงื่อนไขพิเศษสินค้าลดล้างสต๊อก
• รับประกัน 6 เดือน สำหรับ อะแคปเตอร์ที่แถมไปกับตัวสินค้า ยกเว้นสินค้าเงื่อนไขพิเศษสินค้าลดล้างสต๊อก
• รับประกัน 1 ปี สำหรับอะแคปเตอร์ ที่ลูกค้าซื้อแยกจากตัวสินค้า ยกเว้นสินค้าเงื่อนไขพิเศษสินค้าลดล้างสต๊อก
• หมายเหตุ การรับประกันไม่รวมถึงค่าบริการในการถอด เปลี่ยน สินค้า ณ สถานที่ติดตั้งและไม่รวมค่าขนส่งสินค้า(ลูกค้าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดในค่าใช้จ่ายดังกล่าว)


เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า HIK ภายในระยะเวลา 1 เดือน
1. กรณีสินค้ามีการชำรุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1.1 เฉพาะสินค้าที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท ดีเทค เอสเซสโซรี่ จำกัด ประเภทสินค้ากล้องวงจรปิด และเครื่องบันทึก ไม่รวมอุปกรณ์แถม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
1.2 เฉพาะสินค้าตามรุ่นที่กำหนดเท่านั้น ไม่รวมสินค้าลดล้างสต๊อก สินค้าที่มีเงื่อนไขพิเศษ
1.3 เฉพาะสินค้าที่ชำรุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากความผิดพลาด หรือบกพร่องจากโรงงานผู้ผลิต
2. ข้อยกเว้นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าใหม่
2.1 สินค้าชำรุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้เนื่องมาจากสินค้า มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป โดยสภาพผิดปกตินั้นเกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดประเภท หรือเกิดจากการกระทำของบุคคล ไม่ได้เกิดจากโรงงานผู้ผลิต
2.2 สินค้าถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของบริษัทฯ
2.3 สินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้
2.4 สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
2.5 Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
2.6 Void Warranty ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
2.7 ความเสียหายอันเกิดจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง
2.8 สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า น้ำท่วม เป็นต้น
2.9 สินค้าเสียหายอันเกิดจากการลุกไหม้ของแผงวงจรหรืออุปกรณ์ ชิ้นส่วนของสินค้า ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของโรงงานผู้ผลิต
3. ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้า รวมทั้งกล่องสินค้าและอุปกรณ์ภายในกล่องครบถ้วนในสภาพสมบูรณ์
4. เงื่อนไขนี้เฉพาะสินค้าตามรุ่นที่กำหนดที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

โทร: 02-318-8899 แฟกซ์: 02-318-8988
ออกแบบเว็บไซต์ (Webdesign) โดย ORANGE
สงวนลิขสิทธิ์ 2022 โดย DTECH